KRINGWERKING

Om de werking van het praesidium zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn de taken verdeeld over verschillende functies: