NEVER OLD

Onderwijs

 

U heeft vast al over Onderwijs gehoord, althans dat mogen we hopen. U heeft de actualiteit over inschrijvingsgeld misschien gevolgd, het woord ‘POC’ al eens horen vallen, onderwijsverantwoordelijken voor de aula zien staan of het onderwijsteam in de Fak of elders ontmoet. Of u weet gewoon alles over Onderwijs al, dan mag u naar het volgende artikel doorspoelen. Maar voor al diegene die, wat betreft Onderwijs, in onwetendheid leven: lees zeker verder! Want na het lezen van deze tekst zal u eindelijk weten wat onderwijsverantwoordelijken juist doen, kan u uitpakken bij u vrienden met uw kennis over de POC en zal u eindelijk een antwoord hebben op uiterst existentiële vragen zoals ‘wat is Stura?’. Lees vooral verder, en doe het aandachtig. Het gaat immers om u en uw opleiding.

 

Vooreerst, wie zijn de onderwijsverantwoordelijken en wat doen ze? De studenten hebben inspraak over de universiteit en over de opleiding die ze volgen. Daarvoor worden de studenten, zoals het een goede democratie beaamt, vertegenwoordigd door onderwijsverantwoordelijken. Hun functie bestaat uit twee aspecten. Enerzijds sporen zij problemen op die zich bij vakken voordoen, zoals een prof die niet komt opdagen of een examen dat oneerlijk verloopt. Elk semester wordt er zelfs een hearing georganiseerd, waarbij je naar hartelust alle klachten kan spuien die op je lever liggen. Anderzijds is er de echte onderwijsvertegenwoordiging. Omdat studenten inspraak hebben aan de universiteit, mogen onderwijsvertegenwoordigers in allerlei raden zetelen, al dan niet met proffen erbij, waar belangrijke issues over de opleiding en over de universiteit worden besproken. Daar proberen de vertegenwoordigers jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Met andere woorden, bij Historia betekent jouw mening echt iets. Er wordt niet alleen naar geluisterd, maar ze wordt ook verder bij de proffen en bij de universiteit verkondigd, om zo jouw studies zoveel mogelijk te verbeteren. Dit academiejaar wordt onderwijs in het praesidium in goede banen geleid door Jitske Quanten, Anneleen Knoops en Rowald Vanbesien.

 

Studenten hebben dus inspraak aan onze universiteit en dat in verschillende raden en organen. Zo zijn er universiteitsraden en studentenraden. Universiteitsraden zijn raden of organen van de universiteit die belangrijk zijn voor diens werking. Proffen en vaak ook assistenten of technisch personeel maken er deel van uit, maar ook studenten mogen er in zetelen en er hun mening geven. In ruil voor het recht van studentenvertegenwoordiging, verwachten proffen wel dat studenten competent zijn, voorbereid zijn op die universiteitsraden en genoeg kennis van zake hebben om in die raden te zetelen. Daarom zorgen de studentenvertegenwoordigers, dat zijn alle studenten die in universiteitsraden zetelen en dus hun medestudenten vertegenwoordigen, dat ze steeds zo goed mogelijk voorbereid zijn. Dat doen ze door samen te komen in studentenraden, waar de standpunten van de studenten voor universiteitsraden steeds worden voorbereid en bediscussieerd. Het belangrijke verschil tussen studentenraden en universiteitsraden ligt dus in het feit dat er in studentenraden wordt bediscussieerd en voorbereid wat op universiteitsraden zal worden beslist.

 

In welke raden zetelen die studentenvertegenwoordigers nu allemaal? Eén ding is zeker: het zijn er veel! En om dat wat meer begrijpbaar te maken, vindt u bij dit artikel een schema dat u best boven uw bed hangt, mooi ingekaderd en naast de twee portretten van uw geliefde onderwijsverantwoordelijken die daar uiteraard al geruime tijd langer hangen.
Om te beginnen bij het begin: de geschiedenisstudent wordt door studentenvertegenwoordigers op drie niveaus vertegenwoordigd: op het niveau van de opleiding geschiedenis, op het niveau van de faculteit Letteren en op het niveau van de Associatie KU Leuven (wat in de praktijk bijna heel Vlaanderen is).

 

Wat betreft de opleiding geschiedenis, is de Permanente Onderwijscommissie (POC) het belangrijkste universitaire orgaan. Op de POC zitten de proffen, de assistenten, het technisch personeel en de studenten samen en zien ze toe op de kwaliteit van de opleiding geschiedenis. Het is een zeer belangrijke raad, aangezien alles wat op de POC wordt beslist directe invloed kan hebben op de opleiding en op de studenten. Een derde van de POC bestaat uit de studentendelegatie, dus studenten wegen zeker door op het beleid dat in de POC wordt gevoerd.

 

Om ons als studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op die POC, wordt geregeld een Onderwijsvergadering (OV) georganiseerd. Daar wordt de agenda van de aanstaande POC bediscussieerd en worden ook andere actuele onderwijskwesties besproken. Onderwijsvergaderingen zijn in het leven geroepen om niet alleen de studentenvertegenwoordigers van de POC, maar alle geschiedenisstudenten te betrekken bij wat er in de opleiding geschiedenis gebeurt en wordt beslist. Het is de ideale manier om de ‘achterban’ te consulteren en gehoor te geven.

 

Ook de Kringvergadering (KV) is belangrijk. Op deze vergadering komt het praesidium samen, maar ook alle geschiedenisstudenten zijn welkom. De Kringvergadering is vooral belangrijk voor de onderwijsverantwoordelijken om onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en vorm te geven. Hier zit meteen het verschil tussen studentenvertegenwoordigers en onderwijsverantwoordelijken. Onderwijsverantwoordelijken zetelen niet alleen in de verschillende raden om zo de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, ze proberen ook vanuit het praesidium van Historia onderwijsactiviteiten te organiseren en alles in goede banen te leiden.

 

Studentenvertegenwoordiging reikt nog veel hoger dan de opleiding geschiedenis. Ook op het niveau van de faculteit is studentenvertegenwoordiging nodig. Hier zijn de zaken echter nog wat ingewikkelder omwille van de integratie. Dat is de toenadering van campussen uit Brussel (HUB) en Antwerpen (Thomas More) bij de KU Leuven. Concreet heeft dat voor Letteren het gevolg dat er twee niveaus ontstaan: de subfaculteit Letteren (in Leuven en Kortrijk) en de panfaculteit Letteren (in Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Elk niveau heeft nu zijn faculteitsraad: de subfaculteitsraad en de panfaculteitsraad. Op beide vergaderingen worden allerlei soorten zaken en beslissingen besproken die de faculteit aangaan, van onderzoek tot Erasmus naar onderwijsgerelateerde zaken. Ook op deze raad (of raden) is een grote studentendelegatie present.
Omdat op de sub -en panfaculteitsraad niet alleen onderwijszaken worden besproken, is er ook een aparte commissie over onderwijs, de Didactische Commissie (DC)genaamd. Hier worden dus alleen de onderwijszaken van de faculteit besproken, voor zowel Leuven, Kortrijk als de externe campussen. De Didactische Commissie bestaat eigenlijk uit een vertegenwoordiging van elke POC van de faculteit en elke POC is vertegenwoordigd door de programmadirecteur (dat is het hoofd van de opleiding, bij ons is dat professor Jelle Haemers) en één student.

 

Op het facultaire niveau hebben de studenten dus ook een belangrijke stem. Daarom is het ook hier belangrijk dat de studenten goed voorbereid zijn en op één lijn zitten. Daarvoor zijn bij Letteren twee studentenraden in het lever geroepen: StRaaL (de Studentenraad Letteren, voor de studenten van Leuven en Kortrijk) en CORaaL(de Campus Overkoepelende Raad Letteren, voor de studenten van Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Het is omwille van de integratie (weet u nog?) en de verschillende faculteitsraden dat er dus ook twee studentenraden moeten zijn, om de zaken specifiek van Leuven en Kortrijk en die van alle campussen van elkaar te scheiden. StRaaL bereidt de subfaculteitsraad voor; CORaaL bereidt de panfaculteitsraad, de Didactische Commissie en Stura voor. ‘Stura?’, hoor ik u denken? Wat is Stura?

 

Zo komen we op het hoogste niveau van de studentenvertegenwoordiging. Ook de Associatie KU Leuven heeft universiteitsraden, zoals de Onderwijsraad, de Academische Raad enz., maar die gaan we hier niet bespreken. Het belangrijkste om te weten is dat er ook op dit niveau studentenvertegenwoordiging is en ook op dit niveau een studentenraad bestaat: de Studentenraad KU Leuven, kortweg Stura. Op deze grote vergaderingen, die soms iets weg hebben van een parlementaire zitting, worden erg belangrijke onderwijsthema’s besproken die vaak ook de media halen (denk bijvoorbeeld maar aan de discussie over een bindende toelatingsproef voor de universiteit). Ook Letteren heeft een studentendelegatie op Stura, en die komt namelijk overeen met de mensen van CORaaL, de studentenraad van Letteren met Brussel en Antwerpen erbij (omdat Brussel en Antwerpen ook op Stura vertegenwoordigd moeten worden).

 

Op al deze niveaus hebben studenten inspraak. Studentenvertegenwoordigers proberen dag in dag uit de rechten en meningen van studenten te verdedigen. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de meningen van de studenten gekend zijn. Studentenvertegenwoordigers en onderwijsverantwoordelijken doen er alles aan om van de geschiedenisstudenten te weten te komen wat er bij hen op de lever ligt. Welke problemen zijn er bij bepaalde vakken? Verlopen de examens en colleges wel zoals het hoort? Wat zouden studenten graag anders zien aan hun opleiding?

 

Om dergelijke zaken te weten te komen, zijn er faseverantwoordelijken aangesteld. Die dienen als contactpunt voor medestudenten in de richting en de onderwijsverantwoordelijken die willen weten wat er in een bepaald jaar gaande is. Een aantal van hen zitten ook rechtstreeks in de POC, zodat ze direct de rechten van hun jaargenoten kunnen verdedigen.

 

De belangrijkste manier om echter van de studenten te weten te komen waar er eventueel problemen zijn, is via de onderwijshearing die de onderwijsverantwoordelijken van Historia elke semester organiseren. Daar staat het elke geschiedenisstudent vrij klachten (of positieve dingen) naar hartelust te spuien. Die opmerkingen worden dan naar de programmadirecteur, professor Jelle Haemers, of naar de verschillende raden overgebracht. Hoe dan ook, geen enkel probleem gaat Onderwijs voorbij en elke opmerking, over wat dan ook, wordt serieus genomen.

 

En zo zo zijn we terug bij het begin. Een groepje studenten, onderwijsverantwoordelijken, studentenvertegenwoordigers of faseverantwoordelijken, die zich allemaal inzetten voor één doel: onderwijs, en het behoud van de kwaliteit ervan. En dat allemaal vanuit één principe: dat elke student recht heeft op een mening en op inspraak! De vraag is alleen: wat is uw mening? Is dat geen mooi einde om deze buitengewoon interessante cursus ‘Inleiding tot Onderwijs’ mee af te sluiten?

 

Doorheen het hele academiejaar zal je veel van ons en onze activiteiten horen en we hopen dat je niet zal aarzelen om ons jouw mening te laten horen. Zo kan je, zoals gezegd, naar onze hearings komen om bepaalde problemen of vakken te bespreken of kan je mee komen discussiëren en je mening uiten over actuele onderwijsthema’s tijdens onze onderwijsvergaderingen. Aarzel ook zeker niet om ons gewoon aan te spreken in de les, op straat, of in de Fak. Ten slotte kan je ook nog terecht op ons e-mailadres, het enige adres dat je zoveel kan stalken als je wil zonder een straatverbod te krijgen, onderwijs@kringhistoria.be

 

Wij wensen je alvast een fantastisch academiejaar toe!

 

Jitske, Anneleen en Rowald

Onderwijs

 

U heeft vast al over Onderwijs gehoord, althans dat mogen we hopen. U heeft de actualiteit over inschrijvingsgeld misschien gevolgd, het woord ‘POC’ al eens horen vallen, onderwijsverantwoordelijken voor de aula zien staan of het onderwijsteam in de Fak of elders ontmoet. Of u weet gewoon alles over Onderwijs al, dan mag u naar het volgende artikel doorspoelen. Maar voor al diegene die, wat betreft Onderwijs, in onwetendheid leven: lees zeker verder! Want na het lezen van deze tekst zal u eindelijk weten wat onderwijsverantwoordelijken juist doen, kan u uitpakken bij u vrienden met uw kennis over de POC en zal u eindelijk een antwoord hebben op uiterst existentiële vragen zoals ‘wat is Stura?’. Lees vooral verder, en doe het aandachtig. Het gaat immers om u en uw opleiding.

 

Vooreerst, wie zijn de onderwijsverantwoordelijken en wat doen ze? De studenten hebben inspraak over de universiteit en over de opleiding die ze volgen. Daarvoor worden de studenten, zoals het een goede democratie beaamt, vertegenwoordigd door onderwijsverantwoordelijken. Hun functie bestaat uit twee aspecten. Enerzijds sporen zij problemen op die zich bij vakken voordoen, zoals een prof die niet komt opdagen of een examen dat oneerlijk verloopt. Elk semester wordt er zelfs een hearing georganiseerd, waarbij je naar hartelust alle klachten kan spuien die op je lever liggen. Anderzijds is er de echte onderwijsvertegenwoordiging. Omdat studenten inspraak hebben aan de universiteit, mogen onderwijsvertegenwoordigers in allerlei raden zetelen, al dan niet met proffen erbij, waar belangrijke issues over de opleiding en over de universiteit worden besproken. Daar proberen de vertegenwoordigers jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Met andere woorden, bij Historia betekent jouw mening echt iets. Er wordt niet alleen naar geluisterd, maar ze wordt ook verder bij de proffen en bij de universiteit verkondigd, om zo jouw studies zoveel mogelijk te verbeteren. Dit academiejaar wordt onderwijs in het praesidium in goede banen geleid door Jitske Quanten, Anneleen Knoops en Rowald Vanbesien.

 

Studenten hebben dus inspraak aan onze universiteit en dat in verschillende raden en organen. Zo zijn er universiteitsraden en studentenraden. Universiteitsraden zijn raden of organen van de universiteit die belangrijk zijn voor diens werking. Proffen en vaak ook assistenten of technisch personeel maken er deel van uit, maar ook studenten mogen er in zetelen en er hun mening geven. In ruil voor het recht van studentenvertegenwoordiging, verwachten proffen wel dat studenten competent zijn, voorbereid zijn op die universiteitsraden en genoeg kennis van zake hebben om in die raden te zetelen. Daarom zorgen de studentenvertegenwoordigers, dat zijn alle studenten die in universiteitsraden zetelen en dus hun medestudenten vertegenwoordigen, dat ze steeds zo goed mogelijk voorbereid zijn. Dat doen ze door samen te komen in studentenraden, waar de standpunten van de studenten voor universiteitsraden steeds worden voorbereid en bediscussieerd. Het belangrijke verschil tussen studentenraden en universiteitsraden ligt dus in het feit dat er in studentenraden wordt bediscussieerd en voorbereid wat op universiteitsraden zal worden beslist.

 

In welke raden zetelen die studentenvertegenwoordigers nu allemaal? Eén ding is zeker: het zijn er veel! En om dat wat meer begrijpbaar te maken, vindt u bij dit artikel een schema dat u best boven uw bed hangt, mooi ingekaderd en naast de twee portretten van uw geliefde onderwijsverantwoordelijken die daar uiteraard al geruime tijd langer hangen.
Om te beginnen bij het begin: de geschiedenisstudent wordt door studentenvertegenwoordigers op drie niveaus vertegenwoordigd: op het niveau van de opleiding geschiedenis, op het niveau van de faculteit Letteren en op het niveau van de Associatie KU Leuven (wat in de praktijk bijna heel Vlaanderen is).

 

Wat betreft de opleiding geschiedenis, is de Permanente Onderwijscommissie (POC) het belangrijkste universitaire orgaan. Op de POC zitten de proffen, de assistenten, het technisch personeel en de studenten samen en zien ze toe op de kwaliteit van de opleiding geschiedenis. Het is een zeer belangrijke raad, aangezien alles wat op de POC wordt beslist directe invloed kan hebben op de opleiding en op de studenten. Een derde van de POC bestaat uit de studentendelegatie, dus studenten wegen zeker door op het beleid dat in de POC wordt gevoerd.

 

Om ons als studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op die POC, wordt geregeld een Onderwijsvergadering (OV) georganiseerd. Daar wordt de agenda van de aanstaande POC bediscussieerd en worden ook andere actuele onderwijskwesties besproken. Onderwijsvergaderingen zijn in het leven geroepen om niet alleen de studentenvertegenwoordigers van de POC, maar alle geschiedenisstudenten te betrekken bij wat er in de opleiding geschiedenis gebeurt en wordt beslist. Het is de ideale manier om de ‘achterban’ te consulteren en gehoor te geven.

 

Ook de Kringvergadering (KV) is belangrijk. Op deze vergadering komt het praesidium samen, maar ook alle geschiedenisstudenten zijn welkom. De Kringvergadering is vooral belangrijk voor de onderwijsverantwoordelijken om onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en vorm te geven. Hier zit meteen het verschil tussen studentenvertegenwoordigers en onderwijsverantwoordelijken. Onderwijsverantwoordelijken zetelen niet alleen in de verschillende raden om zo de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, ze proberen ook vanuit het praesidium van Historia onderwijsactiviteiten te organiseren en alles in goede banen te leiden.

 

Studentenvertegenwoordiging reikt nog veel hoger dan de opleiding geschiedenis. Ook op het niveau van de faculteit is studentenvertegenwoordiging nodig. Hier zijn de zaken echter nog wat ingewikkelder omwille van de integratie. Dat is de toenadering van campussen uit Brussel (HUB) en Antwerpen (Thomas More) bij de KU Leuven. Concreet heeft dat voor Letteren het gevolg dat er twee niveaus ontstaan: de subfaculteit Letteren (in Leuven en Kortrijk) en de panfaculteit Letteren (in Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Elk niveau heeft nu zijn faculteitsraad: de subfaculteitsraad en de panfaculteitsraad. Op beide vergaderingen worden allerlei soorten zaken en beslissingen besproken die de faculteit aangaan, van onderzoek tot Erasmus naar onderwijsgerelateerde zaken. Ook op deze raad (of raden) is een grote studentendelegatie present.
Omdat op de sub -en panfaculteitsraad niet alleen onderwijszaken worden besproken, is er ook een aparte commissie over onderwijs, de Didactische Commissie (DC)genaamd. Hier worden dus alleen de onderwijszaken van de faculteit besproken, voor zowel Leuven, Kortrijk als de externe campussen. De Didactische Commissie bestaat eigenlijk uit een vertegenwoordiging van elke POC van de faculteit en elke POC is vertegenwoordigd door de programmadirecteur (dat is het hoofd van de opleiding, bij ons is dat professor Jelle Haemers) en één student.

 

Op het facultaire niveau hebben de studenten dus ook een belangrijke stem. Daarom is het ook hier belangrijk dat de studenten goed voorbereid zijn en op één lijn zitten. Daarvoor zijn bij Letteren twee studentenraden in het lever geroepen: StRaaL (de Studentenraad Letteren, voor de studenten van Leuven en Kortrijk) en CORaaL(de Campus Overkoepelende Raad Letteren, voor de studenten van Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen). Het is omwille van de integratie (weet u nog?) en de verschillende faculteitsraden dat er dus ook twee studentenraden moeten zijn, om de zaken specifiek van Leuven en Kortrijk en die van alle campussen van elkaar te scheiden. StRaaL bereidt de subfaculteitsraad voor; CORaaL bereidt de panfaculteitsraad, de Didactische Commissie en Stura voor. ‘Stura?’, hoor ik u denken? Wat is Stura?

 

Zo komen we op het hoogste niveau van de studentenvertegenwoordiging. Ook de Associatie KU Leuven heeft universiteitsraden, zoals de Onderwijsraad, de Academische Raad enz., maar die gaan we hier niet bespreken. Het belangrijkste om te weten is dat er ook op dit niveau studentenvertegenwoordiging is en ook op dit niveau een studentenraad bestaat: de Studentenraad KU Leuven, kortweg Stura. Op deze grote vergaderingen, die soms iets weg hebben van een parlementaire zitting, worden erg belangrijke onderwijsthema’s besproken die vaak ook de media halen (denk bijvoorbeeld maar aan de discussie over een bindende toelatingsproef voor de universiteit). Ook Letteren heeft een studentendelegatie op Stura, en die komt namelijk overeen met de mensen van CORaaL, de studentenraad van Letteren met Brussel en Antwerpen erbij (omdat Brussel en Antwerpen ook op Stura vertegenwoordigd moeten worden).

 

Op al deze niveaus hebben studenten inspraak. Studentenvertegenwoordigers proberen dag in dag uit de rechten en meningen van studenten te verdedigen. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de meningen van de studenten gekend zijn. Studentenvertegenwoordigers en onderwijsverantwoordelijken doen er alles aan om van de geschiedenisstudenten te weten te komen wat er bij hen op de lever ligt. Welke problemen zijn er bij bepaalde vakken? Verlopen de examens en colleges wel zoals het hoort? Wat zouden studenten graag anders zien aan hun opleiding?

 

Om dergelijke zaken te weten te komen, zijn er faseverantwoordelijken aangesteld. Die dienen als contactpunt voor medestudenten in de richting en de onderwijsverantwoordelijken die willen weten wat er in een bepaald jaar gaande is. Een aantal van hen zitten ook rechtstreeks in de POC, zodat ze direct de rechten van hun jaargenoten kunnen verdedigen.

 

De belangrijkste manier om echter van de studenten te weten te komen waar er eventueel problemen zijn, is via de onderwijshearing die de onderwijsverantwoordelijken van Historia elke semester organiseren. Daar staat het elke geschiedenisstudent vrij klachten (of positieve dingen) naar hartelust te spuien. Die opmerkingen worden dan naar de programmadirecteur, professor Jelle Haemers, of naar de verschillende raden overgebracht. Hoe dan ook, geen enkel probleem gaat Onderwijs voorbij en elke opmerking, over wat dan ook, wordt serieus genomen.

 

En zo zo zijn we terug bij het begin. Een groepje studenten, onderwijsverantwoordelijken, studentenvertegenwoordigers of faseverantwoordelijken, die zich allemaal inzetten voor één doel: onderwijs, en het behoud van de kwaliteit ervan. En dat allemaal vanuit één principe: dat elke student recht heeft op een mening en op inspraak! De vraag is alleen: wat is uw mening? Is dat geen mooi einde om deze buitengewoon interessante cursus ‘Inleiding tot Onderwijs’ mee af te sluiten?

 

Doorheen het hele academiejaar zal je veel van ons en onze activiteiten horen en we hopen dat je niet zal aarzelen om ons jouw mening te laten horen. Zo kan je, zoals gezegd, naar onze hearings komen om bepaalde problemen of vakken te bespreken of kan je mee komen discussiëren en je mening uiten over actuele onderwijsthema’s tijdens onze onderwijsvergaderingen. Aarzel ook zeker niet om ons gewoon aan te spreken in de les, op straat, of in de Fak. Ten slotte kan je ook nog terecht op ons e-mailadres, het enige adres dat je zoveel kan stalken als je wil zonder een straatverbod te krijgen, onderwijs@kringhistoria.be

 

Wij wensen je alvast een fantastisch academiejaar toe!

 

Jitske, Anneleen en Rowald