NEVER OLD

Klaar voor de overgang naar het 84ste werkingsjaar.

Tijdens de kiesweek werd Kiesploeg Viktory door jullie, de studenten verkozen tot het team voor het 84ste werkingsjaar 2018-2019. Deze week werd het volledige team verkozen tot de nieuwe AV van Historia VZW. Dit maakt dat deze ploeg compleet klaar is om de fakkel van Rutschard Lionheart over te nemen! Wij wensen hen in ieder geval veel succes!

Lang leve ons fier historia!

Resultaten kringverkiezing:

Aantal stemgerechtigde studenten: 518

Aantal studenten dat gestemd heeft: 207 = 39,96%

Kiesploeg Viktory 125 = 60,39%

Kiesploeg Tommunisten 46 = 22,22%

Kiesploeg Two Man Doctrine 29 = 14,01%

Onthouding 7 = 3,38%

Historia toneel speelt KWIJT (26, 27, 28 en 29 maart)

Zoals elk jaar speelt Historia toneel in het kader van het IFTF (Inter Facultair Theater Festival, dit jaar spelen we ‘KWIJT’ naar Boy gets Girl van Rebecca Gilman in een bewerking van Marie Hendrix. Tickets reserveren kan vanaf nu via de pagina van toneel en kosten 5 euro of 4 euro voor KU Leuven cultuurkaarthouders.

We hopen jullie massaal te verwelkomen. Tot dan!


In’t kort:

Emma is succesvol journaliste en tot ze Toby ontmoet, kan niets of niemand haar stoppen. Ze duldt geen tegenspraak, gaat altijd tot de kern van de zaak en is bovenal bijzonder kritisch. Voor zichzelf, maar ook voor haar collega’s en vrienden. Toby zorgt echter dat haar hele leven overhoop komt te liggen. Hij raakt geobsedeerd door Emma, belt haar continu, komt haar storen op het werk, achtervolgt haar en dringt zelfs in haar appartement binnen.

Emma verliest zichzelf, figuurlijk, maar vooral letterlijk om uiteindelijk te beseffen dat het niet zozeer Toby is waarmee ze moet afrekenen, maar zichzelf.


Cast:
Megan Creemers, Kato Van Achte, Marie Bossuyt, Tuur Decaluwe, Ward Lammens, Jens Borgions, Flore Aerts, Jonas Schalbroeck, Dieter Lockefeer,  Lies Depickere

Crew:
Tarcisius van Doninck (verantwoordelijke), Marie Hendrix (regie), Fabian Escarmelle (techniek), Elisabeth Gabizon (decor), Milan Vandermeulen, Laura Schoorens (muziek), Lyna Deweys (make-up), Celien Van Hoeymissen, Laure Van den Bergh, Jade Stappaerts (Andere)


Data: maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 & vrijdag 30 maart 2018, telkens om 20u.
Locatie: de Koelisse

 

SLO of Educatieve Master: onze visie

De eindejaarsperiode is de tijd van het jaar om terug te kijken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Dat eerste is natuurlijk een activiteit die ons historici zeer nauw aan het hart ligt, maar ook de toekomst was dit jaar een thema, zeker voor onze studenten die dromen van een leven als leraar.
Tot nu toe moesten zij na hun academische master geschiedenis een Specifieke Lerarenopleiding volgen, om inzicht te krijgen in didactische methoden en om via hun stage praktijkervaring op te doen als leerkracht in het secundair onderwijs. Na hun bachelor volgen zij dus nog 120 studiepunten om hun historische en didactische kunde aan te scherpen. De minister van Onderwijs wil deze twee kundes samenbrengen in één Educatieve Master, een initiatief dat wij ten volle steunen. Wat wij als historici echter niet kunnen of willen steunen, is de reductie van die Educatieve Master voor onze opleiding tot 90 studiepunten.
Leerkrachten geschiedenis horen in onze ogen een gedegen academische achtergrond te hebben, om op hetzelfde niveau te kunnen deelnemen aan het publieke en wetenschappelijke debat als andere historici. Om dit te bereiken, is het logisch dat ook zij het equivalent van een volledige academische master aangeboden krijgen. Dit biedt ook de mogelijkheid om het blikveld te verruimen naar niet-Europese geschiedenis bijvoorbeeld. 

Naast deze inhoudelijke argumenten bieden we de minister ook een praktisch argument aan. Het is namelijk zo dat veel studenten, om niet te zeggen een overgrote meerderheid, in deze formule nog steeds zal kiezen voor de dubbele opleiding. Met andere woorden, zij zullen eerst een academische master geschiedenis volgen en daarna pas de educatieve, met vrijstellingen. Dit zullen zij niet alleen doen omwille van pure interesse en bevlogenheid, hoewel ook die een grote rol zullen spelen in deze beslissing. Bovenal zullen latere werkgevers echter op de hoogte zijn van de beknoptheid van de educatieve master en dus hoogstwaarschijnlijk voorrang verlenen aan leerkrachten met een dubbele opleiding en een bijgevolg stevigere theoretische basis. Door deze achterpoort in het systeem lijkt het ons onzinnig een educatieve master van 90 studiepunten aan te bieden.
Wij hebben steeds in alle vergaderingen ons ongenoegen kunnen laten blijken over de hervorming zoals die nu voorligt. De SLO-mandatarissen van Studentenraad KU Leuven vertolkten ons standpunt en koppelden steeds naar ons terug over de vorderingen in het dossier. Elke keer kregen we de kans om feedback te geven via hen en zij wisten ons ook te melden dat niet enkel de studenten, maar ook de verschillende adviesraden van de minister steeds tegen een educatieve master van 90 studiepunten gekant waren. Ook binnen onze studentenpopulatie bestaat er absoluut geen draagvlak voor deze hervorming en de minister is daar uitvoerig van op de hoogte gebracht. Ze heeft ervoor gekozen om deze kritiek naast zich neer te leggen, en dat betreuren wij ten zeerste.

Gidsen in een Europese kathedraal tijdens je zomervakantie

Altijd al een aantal weken in een Europese stad willen wonen en werken? En daarnaast iets te leren over gidsen, kerkarchitectuur en -leven? ARC geeft je die kans, ook deze zomer weer!

Wat is het? De organisatie ARC biedt je de mogelijkheid om, als student, gedurende een periode van twee tot vijf weken – in je eigen taal – gratis rondleidingen te verzorgen in bijvoorbeeld de kathedraal van Firenze, de kathedraal van Luxemburg en verder onder andere in Madrid, Oxford, Erfurt, Bordeaux, Münster, Parijs en Béziers.

Hoe werkt het? Uiteraard krijg je vooraf ter plekke een korte opleiding. Je hoeft geen kunsthistoricus te zijn; een zekere historische kennis en vertrouwdheid met het christelijk geloof is een pre, maar niet noodzakelijk. Wel moet je open staan voor mensen met een christelijke achtergrond – bezinningsmomenten zijn onderdeel van het gemeenschapsleven- en respect opbrengen voor de plek waar je verblijft. Ook word je
verwacht aan de bezoekers te kunnen overbrengen wat het christelijk geloof voor de kerkelijke gemeenschap, architectuur, kunst en geschiedenis toen en nu betekent.

En verder? Je leeft gedurende de periode in een gemeenschap met andere studentgidsen. De voertaal is daar Engels en in enkele gevallen Duits of Frans. Het gemeenschapsleven is minstens zo belangrijk als het gidsen zelf. Naast je werk is er voldoende vrije tijd om elkaar te ontmoeten en de stad
te verkennen.

Wat kost het? De vereniging bekostigt je verblijf (huisvesting, maaltijden, studiemateriaal). Je werkt verder als vrijwilliger. Reiskosten en verdere uitgaven zijn voor eigen rekening. Neem voor meer informatie eens een kijkje op: http://www.arcnederlandvlaanderen.eu.

Lijkt het je wat? Meld je aan door op bovengenoemde website het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Wie weet leid jij komende zomer bezoekers rond op één van onze projecten!