NEVER OLD

SLO of Educatieve Master: onze visie

De eindejaarsperiode is de tijd van het jaar om terug te kijken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Dat eerste is natuurlijk een activiteit die ons historici zeer nauw aan het hart ligt, maar ook de toekomst was dit jaar een thema, zeker voor onze studenten die dromen van een leven als leraar.
Tot nu toe moesten zij na hun academische master geschiedenis een Specifieke Lerarenopleiding volgen, om inzicht te krijgen in didactische methoden en om via hun stage praktijkervaring op te doen als leerkracht in het secundair onderwijs. Na hun bachelor volgen zij dus nog 120 studiepunten om hun historische en didactische kunde aan te scherpen. De minister van Onderwijs wil deze twee kundes samenbrengen in één Educatieve Master, een initiatief dat wij ten volle steunen. Wat wij als historici echter niet kunnen of willen steunen, is de reductie van die Educatieve Master voor onze opleiding tot 90 studiepunten.
Leerkrachten geschiedenis horen in onze ogen een gedegen academische achtergrond te hebben, om op hetzelfde niveau te kunnen deelnemen aan het publieke en wetenschappelijke debat als andere historici. Om dit te bereiken, is het logisch dat ook zij het equivalent van een volledige academische master aangeboden krijgen. Dit biedt ook de mogelijkheid om het blikveld te verruimen naar niet-Europese geschiedenis bijvoorbeeld. 

Naast deze inhoudelijke argumenten bieden we de minister ook een praktisch argument aan. Het is namelijk zo dat veel studenten, om niet te zeggen een overgrote meerderheid, in deze formule nog steeds zal kiezen voor de dubbele opleiding. Met andere woorden, zij zullen eerst een academische master geschiedenis volgen en daarna pas de educatieve, met vrijstellingen. Dit zullen zij niet alleen doen omwille van pure interesse en bevlogenheid, hoewel ook die een grote rol zullen spelen in deze beslissing. Bovenal zullen latere werkgevers echter op de hoogte zijn van de beknoptheid van de educatieve master en dus hoogstwaarschijnlijk voorrang verlenen aan leerkrachten met een dubbele opleiding en een bijgevolg stevigere theoretische basis. Door deze achterpoort in het systeem lijkt het ons onzinnig een educatieve master van 90 studiepunten aan te bieden.
Wij hebben steeds in alle vergaderingen ons ongenoegen kunnen laten blijken over de hervorming zoals die nu voorligt. De SLO-mandatarissen van Studentenraad KU Leuven vertolkten ons standpunt en koppelden steeds naar ons terug over de vorderingen in het dossier. Elke keer kregen we de kans om feedback te geven via hen en zij wisten ons ook te melden dat niet enkel de studenten, maar ook de verschillende adviesraden van de minister steeds tegen een educatieve master van 90 studiepunten gekant waren. Ook binnen onze studentenpopulatie bestaat er absoluut geen draagvlak voor deze hervorming en de minister is daar uitvoerig van op de hoogte gebracht. Ze heeft ervoor gekozen om deze kritiek naast zich neer te leggen, en dat betreuren wij ten zeerste.