NEVER OLD

Klaar voor de overgang naar het 84ste werkingsjaar.

Tijdens de kiesweek werd Kiesploeg Viktory door jullie, de studenten verkozen tot het team voor het 84ste werkingsjaar 2018-2019. Deze week werd het volledige team verkozen tot de nieuwe AV van Historia VZW. Dit maakt dat deze ploeg compleet klaar is om de fakkel van Rutschard Lionheart over te nemen! Wij wensen hen in ieder geval veel succes!

Lang leve ons fier historia!

Resultaten kringverkiezing:

Aantal stemgerechtigde studenten: 518

Aantal studenten dat gestemd heeft: 207 = 39,96%

Kiesploeg Viktory 125 = 60,39%

Kiesploeg Tommunisten 46 = 22,22%

Kiesploeg Two Man Doctrine 29 = 14,01%

Onthouding 7 = 3,38%